MAT X1

MAT X1

Матрак с променливо налягане – с балончеста структура, до I степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAP.


MAT X2

MAT X2

Матрак с променливо налягане- тръбен, до I степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAP.


MAT X3

MAT X3

Матрак с променливо налягане - тръбен do II степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAP


SmartLine Basic NOVACARE ©

SmartLine Basic NOVACARE ©

Матрак с променливо налягане - тръбен do II степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAPSmartLine Plus 5 - NOVACARE ©

SmartLine Plus 5 - NOVACARE ©

Матрак с променливо налягане - тръбен до III степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAPSmartLine Plus 8 NOVACARE ©

SmartLine Plus 8 NOVACARE ©

SMARTLINE PLUS 8 тръбен матрак с променливо налягане на немската фирма NOVACARE ©ASX Basic Novacare

ASX Basic Novacare

Матрак с променливо налягане, тръбен до II степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAP.ASX Novacare

ASX Novacare

Матрак с променливо налягане - тръбен до III степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAPASX DIGITAL Novacare

ASX DIGITAL Novacare

Матрак с променливо налягане- тръбен do IV степен на опасност от поява на рани по четириточковата скала EPUAP.
VermeirenVermeiren on youtube


© 2018 Vermeiren Group
RPR Antwerpen 0427 753 964